• quan-tri-dai-cuong
  0( 0 REVIEWS )
  50 STUDENTS

  Khóa học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và các nguyên tắc của quản lý; các yếu tố quan trọng trong môi trường bên ngoài và nội bộ của tổ chức có ảnh hưởng đến nhà quản lý và doanh nghiệp; các chức năng của nhà quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

  FREE
 • phuong-phap-dinh-luong
  0( 0 REVIEWS )
  57 STUDENTS

  Môn học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản nhằm trợ giúp cho việc ra quyết định trong quản lý, đặc biệt là trong các quá trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý dự án.

  FREE
 • kinh-te-ky-thuat-v3
  4( 2 REVIEWS )
  277 STUDENTS

  Khóa học này giúp người học phân tích và lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ thuật và đánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế.

  FREE
 • mo-phong-kinh-doanh-v3
  3( 1 REVIEWS )
  110 STUDENTS

  Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức và công cụ để xây dựng mô hình cho các hệ thống kinh doanh và khảo sát dạng thức hành vi của các biến số trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng của các quyết định.

  FREE
 • may-tinh-kinh-doanh-v3
  4.5( 2 REVIEWS )
  52 STUDENTS

  Khóa học này giúp người học hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh. Người học cũng sẽ có thể khai thác các tính năng của máy tính phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc.

  FREE