NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

ANALYTICS

11

Apr'17

MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC

Có rất nhiều hiện tượng cần được dự đoán khả năng xảy ra, ví dụ sản phẩm mới có được …

Read More

04

Apr'17

SUPERVISED LEARNING VS UNSUPERVISED LEARNING

This post explains Machine Learning, Data Mining, Supervised Learning and Unsupervised Learning concepts with simple words and fun drawings. Data …

Read More

28

Feb'17

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GOOGLE ANALYTICS CHO WEBSITE WORDPRESS

Google Analytics là công cụ được cung cấp miễn phí bởi Google giúp bạn thống kê việc truy cập của …

Read More

03

Jan'17

[1-YEAR LICENSE] ANALYTIC SOLVER PLATFORM

CẬP NHẬT: Do khóa học Busniess Analytics đã kết thúc nên cách làm này không còn áp dụng được nữa. …

Read More
Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018