NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

RESOURCES

12

Sep'17

TÀI LIỆU LUYỆN THI MOS VÀ IC3

Bài thi IC3 (Internet and Computing Core Certification) và MOS (Microsoft Office Specialist) là hai bài thi tin học quốc …

Read More

02

Sep'17

GAM7: TẠP CHÍ DÀNH RIÊNG CHO THẾ HỆ MARKETER NĂNG ĐỘNG

Tạp chí GAM7 là ấn phẩm chuyên ngành dành riêng cho cộng đồng Marketer Việt Nam, phát hành định kỳ …

Read More

26

Jun'17

KHÓA HỌC UDEMY MIỄN PHÍ [CẬP NHẬT NGÀY 06/07/17]

Udemy là website cung cấp các khóa học đủ thể loại bao gồm kinh doanh, lập trình, thiết kế, phát …

Read More

03

Apr'17

[INFOGRAPHIC] THE 100 BEST WEB DESIGN TOOLS EVER

Designed by Illustrio, the following infographic features 100 of the best web design tools ever. From stock photos and typography, …

Read More
Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018