NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ CỦA NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Bạn có thể liên hệ với tôi theo một trong những cách sau:

- Địa chỉ cơ quan: Phòng 103B10, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM

- Địa chỉ email: nnbphuong@hcmut.edu.vn; hotro@nguyenngocbinhphuong.com

- Địa chỉ Facebook: http://facebook.com/nnbphuong.page

GỬI TIN NHẮN ĐẾN NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018