NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

MANAGEMENT

Các khóa học mà tôi tham gia giảng dạy tại Khoa Quản lý Công nghiệp – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018