NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

MANAGEMENT

Các khóa học mà tôi tham gia giảng dạy tại Khoa Quản lý Công nghiệp – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018