NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

MANAGEMENT

Các khóa học mà tôi tham gia giảng dạy tại Khoa Quản lý Công nghiệp – Đại học Bách Khoa Tp.HCM

SEMINAR

august, 2018

5aug8:30 am- 11:30 amDATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS WITH R

5aug1:00 pm- 4:00 pmUNCONSCIOUS MARKETING

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018