NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

Khóa học này giúp người học phân tích và lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ thuật và đánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế.

Sau khi tham gia khóa học này, người học có thể:

 • Phân tích các dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương đương theo các quan điểm khác nhau;
 • Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật, gồm giá trị hiện tại ròng, suất thu lợi nội tại và tỷ số lợi ích/chi phí;
 • Hình thành các phương án và ước tính lợi ích/chi phí từ dữ liệu có sẵn;
 • So sánh các phương án có tuổi thọ kinh tế không bằng nhau;
 • Thực hiện phân tích dòng tiền tệ sau thuế, áp dụng các quy định khấu hao chuẩn;
 • Ước tính rủi ro và bất định trong phân tích.

Lưu ý: Đây là là khóa học offline (học trực tiếp tại lớp), không phải là khóa học online nên sẽ chỉ có tài liệu văn bản, không có video.

Apply for Course
 • 365 Days
 • Course Badge
243 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of Nguyen Tuan
 • Profile photo of Ngọc Thắm
 • Profile photo of CNTThanh
 • Profile photo of Tú Tin Tức
 • Profile photo of Võ Thị Hồng Vân

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2017