NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG
 • Student started course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 4 weeks, 1 day ago

  Student Bryan Pham started the course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • Student started course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 4 weeks, 1 day ago

  Student Bryan Pham started the course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • Student started course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 3 months, 3 weeks ago

  Student Phạm Tấn Phát started the course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • Load More
Apply for Course
 • 365 Days
 • Course Badge
271 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of Nguyen Tuan
 • Profile photo of Ngọc Thắm
 • Profile photo of CNTThanh
 • Profile photo of Tú Tin Tức
 • Profile photo of Hieu Vu

SEMINAR

august, 2018

5aug8:30 am- 11:30 amDATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS WITH R

5aug1:00 pm- 4:00 pmUNCONSCIOUS MARKETING

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018