NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG
 • User applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 1 month, 2 weeks ago

  User Lê Duy Bình applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • User applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 1 month, 2 weeks ago

  User Lê Duy Bình applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • User applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 1 month, 2 weeks ago

  User Lê Duy Bình applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • User applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 1 month, 3 weeks ago

  User Lê Duy Bình applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • User applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ) 1 month, 3 weeks ago

  User Lê Duy Bình applied for Course KINH TẾ KỸ THUẬT (LẬP & PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHO KỸ SƯ)

 • Load More
Apply for Course
 • 365 Days
 • Course Badge
275 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of Nguyen Tuan
 • Profile photo of Ngọc Thắm
 • Profile photo of CNTThanh
 • Profile photo of Tú Tin Tức
 • Profile photo of Hieu Vu

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018