NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Khóa học này giúp người học hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh. Người học cũng sẽ có thể khai thác các tính năng của máy tính phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc.

Lưu ý: Đây là là khóa học offline (học trực tiếp tại lớp), không phải là khóa học online nên sẽ chỉ có tài liệu văn bản, không có video.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
52 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Lê Tân Tạo
  • Profile photo of Võ Thị Hồng Vân
  • Profile photo of Nguyễn Thị Thu Trang
  • Profile photo of Nguyễn Thị Ngọc Kiều
  • Profile photo of Lữ Học Thuyền

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018