NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

Khóa học này giúp người học hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh. Người học cũng sẽ có thể khai thác các tính năng của máy tính phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc.

Lưu ý: Đây là là khóa học offline (học trực tiếp tại lớp), không phải là khóa học online nên sẽ chỉ có tài liệu văn bản, không có video.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
38 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Lê Tân Tạo
  • Profile photo of Võ Thị Hồng Vân
  • Profile photo of Nguyễn Thị Thu Trang
  • Profile photo of Nguyễn Thị Ngọc Kiều
  • Profile photo of Nguyễn Thị Mỹ Hiệp

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2017