NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức và công cụ để xây dựng mô hình cho các hệ thống kinh doanh và khảo sát dạng thức hành vi của các biến số trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng của các quyết định.

Khóa học được tổ chức thành hai phần chính: mô phỏng rời rạc theo sự kiện và mô phỏng hệ thống liên tục. Trong phần mô phỏng rời rạc, học viên được giới thiệu khái niệm mô phỏng và nguyên tắc mô phỏng bằng tay cũng như mô phỏng trên bảng tính, sau đó được giới thiệu các phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng rời rạc như Crystall Ball. Học viên sẽ được thực hành ứng dụng mô phỏng trong một số bài toán kinh doanh như quản lý vận hành, tài chính, tiếp thị,… Trong phần mô phỏng hệ thống liên tục, người học được giới thiệu về tư duy hệ thống và các công cụ để hỗ trợ cho tư duy hệ thống, trong đó có mô hình hóa hệ thống liên tục. Phần mềm Vensim được dùng để minh họa và ứng dụng.

Apply for Course
  • 365 Days
110 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Thượng Anh
  • Profile photo of Trần Thị xuân Hồng
  • Profile photo of Huỳnh Trung Tính
  • Profile photo of Võ Thị Hồng Vân
  • Profile photo of Võ Trường Tây

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018