NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG
 • Student started course MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH 2 months, 4 weeks ago

  Student Công Tạo started the course MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

 • Student finished unit 2 months, 4 weeks ago

  Student finished the unit BÀI 1.2: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG MÔ PHỎNG in course MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

 • Student finished unit 2 months, 4 weeks ago

  Student finished the unit BÀI 1.2: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG MÔ PHỎNG in course MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

 • Student finished unit 2 months, 4 weeks ago

  Student finished the unit BÀI 1.2: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG MÔ PHỎNG in course MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

 • Student finished unit 2 months, 4 weeks ago

  Student finished the unit BÀI 1.2: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG MÔ PHỎNG in course MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

 • Load More
Apply for Course
 • 365 Days
107 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of Thượng Anh
 • Profile photo of Trần Thị xuân Hồng
 • Profile photo of Huỳnh Trung Tính
 • Profile photo of Võ Thị Hồng Vân
 • Profile photo of Võ Trường Tây

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018