NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

PHẦN I: MÔ PHỎNG RỜI RẠC
BÀI 1.1 GIỚI THIỆU VỀ MÔ PHỎNG 04:30:00
BÀI 1.2: XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TRONG MÔ PHỎNG 02:15:00
BÀI 1.3: MÔ PHỎNG TRÊN BẢNG TÍNH 04:30:00
BÀI 1.4: ỨNG DỤNG CỦA MÔ PHỎNG TRONG CÁC BÀI TOÁN KINH DOANH 04:30:00
[SOFTWARE] ORACLE CRYSTAL BALL 11.1.2.2.0 00:00:00
[BOOK] FINANCIAL MODELING WITH CRYSTAL BALL AND EXCEL 00:00:00
PHẦN II: MÔ PHỎNG LIÊN TỤC
BÀI 2.1: HỆ THỐNG PHỨC VÀ TƯ DUY HỆ THỐNG 02:15:00
BÀI 2.2: GIẢN ĐỒ NHÂN QUẢ 04:30:00
BÀI 2.3: GIẢN ĐỒ CẤU TRÚC (KHO VÀ DÒNG) 04:30:00
BÀI 2.2: CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ DẠNG THỨC HÀNH VI 02:15:00
BÀI 2.5: QUÁ TRÌNH LẬP MÔ HÌNH VỚI MÔ PHỎNG LIÊN TỤC 02:15:00
[BOOK] THE FIFTH DISCIPLINE 00:00:00
[BOOK] BUSINESS DYNAMICS 00:00:00
[SOFTWARE] VENSIM PLE 00:00:00
Apply for Course
  • 365 Days
98 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Thượng Anh
  • Profile photo of Trần Thị xuân Hồng
  • Profile photo of Võ Thị Hồng Vân
  • Profile photo of Võ Trường Tây
  • Profile photo of Nguyễn Thị Ngọc

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018