NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản nhằm trợ giúp cho việc ra quyết định trong quản lý, đặc biệt là trong các quá trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý dự án.

Mục tiêu của môn học là để học viên tiếp nhận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những phần mềm và kỹ năng ứng dụng. Môn học chú trọng đến việc lập mô hình bài toán và phân tích kết quả. Nội dung đầu tiên của môn học sẽ giới thiệu cơ sở của lý thuyết ra quyết định. Kế đến, môn học sẽ đề cập đến kiến thức nền tảng của quy hoạch tuyến tính. Các bài toán khác có liên quan đến quy hoạch tuyến tính như bài toán phân công, bài toán vận tải cũng được trình bày.

Lưu ý: Đây là là khóa học offline (học trực tiếp tại lớp), không phải là khóa học online nên sẽ chỉ có tài liệu văn bản, không có video.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
52 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of pham thi trong danh
  • Profile photo of Nguyễn Tấn Thiên
  • Profile photo of Nguyen Khac Nhat
  • Profile photo of Nguyễn Hoàng Minh
  • Profile photo of Nguyễn Hoài Thương

SEMINAR

august, 2018

5aug8:30 am- 11:30 amDATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS WITH R

5aug1:00 pm- 4:00 pmUNCONSCIOUS MARKETING

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018