NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG
 • Student started course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 3 weeks, 6 days ago

  Student NGUYEN started the course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

 • Student started course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 1 month ago

  Student Thi Ngoc Ha Ho started the course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

 • Student finished unit 2 months ago

  Student finished the unit BÀI 2: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH in course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

 • Load More
TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • 365 Days
33 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of pham thi trong danh
 • Profile photo of Khai Tran
 • Profile photo of Nguyễn Ngọc Bình Phương
 • Profile photo of quyen
 • Profile photo of Tran Thi Tuyet

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2017