NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG
 • Student started course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 2 months, 1 week ago

  Student Nguyễn Tuấn Vũ started the course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

 • Student finished unit 2 months, 4 weeks ago

  Student finished the unit BÀI 7: BÀI TOÁN SƠ ĐỒ MẠNG TRONG HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN in course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

 • Student finished unit 2 months, 4 weeks ago

  Student finished the unit BÀI 6: MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẶC BIỆT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QHTT in course PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

 • Load More
TAKE THIS COURSE
 • FREE
 • 365 Days
40 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of pham thi trong danh
 • Profile photo of Nguyễn Tấn Thiên
 • Profile photo of Nguyen Khac Nhat
 • Profile photo of Nguyễn Hoài Thương
 • Profile photo of Khai Tran

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018