NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
49 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of pham thi trong danh
  • Profile photo of Nguyễn Tấn Thiên
  • Profile photo of Nguyen Khac Nhat
  • Profile photo of Nguyễn Hoàng Minh
  • Profile photo of Nguyễn Hoài Thương

SEMINAR

august, 2018

5aug8:30 am- 11:30 amDATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS WITH R

5aug1:00 pm- 4:00 pmUNCONSCIOUS MARKETING

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018