NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

BÀI 1: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 02:00:00
BÀI 2: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH 04:00:00
BÀI 3: CÂY QUYẾT ĐỊNH & THUYẾT VỊ LỢI 04:00:00
BÀI 4: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 04:00:00
BÀI 5: BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU & PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 02:00:00
BÀI 6: MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẶC BIỆT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QHTT 05:00:00
BÀI 7: BÀI TOÁN SƠ ĐỒ MẠNG TRONG HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 02:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 months
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
49 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of pham thi trong danh
  • Profile photo of Nguyễn Tấn Thiên
  • Profile photo of Nguyen Khac Nhat
  • Profile photo of Nguyễn Hoàng Minh
  • Profile photo of Nguyễn Hoài Thương

SEMINAR

august, 2018

5aug8:30 am- 11:30 amDATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS WITH R

5aug1:00 pm- 4:00 pmUNCONSCIOUS MARKETING

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018