NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Khóa học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và các nguyên tắc của quản lý; các yếu tố quan trọng trong môi trường bên ngoài và nội bộ của tổ chức có ảnh hưởng đến nhà quản lý và doanh nghiệp; các chức năng của nhà quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
50 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of pham thi trong danh
  • Profile photo of Truong Kha Yen
  • Profile photo of phú
  • Profile photo of Nguyễn Hoàng Oanh
  • Profile photo of quyen

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018