NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Khóa học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và các nguyên tắc của quản lý; các yếu tố quan trọng trong môi trường bên ngoài và nội bộ của tổ chức có ảnh hưởng đến nhà quản lý và doanh nghiệp; các chức năng của nhà quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
41 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of pham thi trong danh
  • Profile photo of Truong Kha Yen
  • Profile photo of phú
  • Profile photo of Nguyễn Hoàng Oanh
  • Profile photo of quyen

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018