NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

Khóa học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản và các nguyên tắc của quản lý; các yếu tố quan trọng trong môi trường bên ngoài và nội bộ của tổ chức có ảnh hưởng đến nhà quản lý và doanh nghiệp; các chức năng của nhà quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
44 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of pham thi trong danh
  • Profile photo of Truong Kha Yen
  • Profile photo of phú
  • Profile photo of Nguyễn Hoàng Oanh
  • Profile photo of quyen

SEMINAR

august, 2018

5aug8:30 am- 11:30 amDATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS WITH R

5aug1:00 pm- 4:00 pmUNCONSCIOUS MARKETING

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018