NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Khóa học đề cập đến từng chức năng/hoạt động cụ thể trong một tổ chức kinh doanh như quản lý kế toán/tài chính, tiếp thị, nhân sự, sản xuất, chất lượng, công nghệ.

Sinh viên học chương trình kỹ sư với kiến thức và kỹ năng chủ yếu về lĩnh vực kỹ thuật phải trang bị một số kiến thức về quản lý làm nền tảng để có thể làm việc hiệu quả với nhân sự khác trong một tổ chức bất kỳ. Sau khi hoàn tất khóa học, sinh viên ngành kỹ thuật sẽ:

– Nắm được mục tiêu, các chức năng cơ bản của một doanh nghiệp/ tổ chức
– Mô tả được qui trình ra quyết định của nhà quản lý, vận dụng các mô hình ra quyết định
– Nhận diện được các công việc chính của bộ phận kế toán, tài chính. Đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp
– Mô tả được mục đích và hoạt động của quản lý tiếp thị trong doanh nghiệp
– Nắm được các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự và những kỹ năng cần thiết khi đi xin việc
– Phân loại, mô tả được đặc trưng các hệ thống sản xuất, qui trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp
– Hiểu và trình bày các vấn đề trong quản lý công nghệ với bối cảnh hiện tại
– Nắm vững nguyên tắc và các bước trong quản lý dự án

Khóa học giới thiệu về các loại hình, mục tiêu tồn tại, các chức năng cơ bản của một doanh nghiệp. Nội dung tiếp theo đề cập từng chức năng hay hoạt động cụ thể như quản lý kế toán/tài chính, tiếp thị, nhân sự, sản xuất, chất lượng, công nghệ. Khóa học cũng đề cập đến nội dung ra quyết định của nhà quản lý và nội dung quản lý một dự án.

Lưu ý: Đây là là khóa học offline (học trực tiếp tại lớp), không phải là khóa học online nên sẽ chỉ có tài liệu văn bản, không có video.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
172 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Nguyen Quang Hoang
  • Profile photo of Lê Tân Tạo
  • Profile photo of nguyễn thành vân
  • Profile photo of Hồ Thiện Ái
  • Profile photo of Phạm Trần Hanh Dung

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018