NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

BÀI 1: MỞ ĐẦU 02:00:00
BÀI 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ 04:00:00
BÀI 3: KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH 04:00:00
BÀI 4: QUẢN LÝ TIẾP THỊ 04:00:00
BÀI 5: QUẢN LÝ NHÂN SỰ 02:00:00
BÀI 6: QUẢN LÝ VẬN HÀNH 04:00:00
BÀI 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 02:00:00
BÀI 8: QUẢN LÝ DỰ ÁN 02:00:00
BÀI TẬP: TẠO LẬP MÔ HÌNH KINH DOANH 04:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
148 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Nguyen Quang Hoang
  • Profile photo of Lê Tân Tạo
  • Profile photo of nguyễn thành vân
  • Profile photo of Hồ Thiện Ái
  • Profile photo of Phạm Trần Hanh Dung

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018