NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

BÀI 1: MỞ ĐẦU 02:00:00
BÀI 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ 04:00:00
BÀI 3: KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH 04:00:00
BÀI 4: QUẢN LÝ TIẾP THỊ 04:00:00
KIỂM TRA 1 00:15:00
BÀI 5: QUẢN LÝ NHÂN SỰ 02:00:00
BÀI 6: QUẢN LÝ VẬN HÀNH 04:00:00
BÀI 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 02:00:00
BÀI 8: QUẢN LÝ DỰ ÁN 02:00:00
BÀI TẬP: TẠO LẬP MÔ HÌNH KINH DOANH 04:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
162 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Nguyen Quang Hoang
  • Profile photo of Lê Tân Tạo
  • Profile photo of nguyễn thành vân
  • Profile photo of Hồ Thiện Ái
  • Profile photo of Phạm Trần Hanh Dung

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018