NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

BÀI 1: MỞ ĐẦU 02:00:00
BÀI 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ 04:00:00
BÀI 3: KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH 04:00:00
BÀI 4: QUẢN LÝ TIẾP THỊ 04:00:00
BÀI 5: QUẢN LÝ NHÂN SỰ 02:00:00
BÀI 6: QUẢN LÝ VẬN HÀNH 04:00:00
BÀI 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 02:00:00
BÀI 8: QUẢN LÝ DỰ ÁN 02:00:00
BÀI TẬP: TẠO LẬP MÔ HÌNH KINH DOANH 04:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
156 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Nguyen Quang Hoang
  • Profile photo of Lê Tân Tạo
  • Profile photo of nguyễn thành vân
  • Profile photo of Hồ Thiện Ái
  • Profile photo of Phạm Trần Hanh Dung

SEMINAR

august, 2018

5aug8:30 am- 11:30 amDATA MINING FOR BUSINESS ANALYTICS WITH R

5aug1:00 pm- 4:00 pmUNCONSCIOUS MARKETING

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018