NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Khóa học này giúp người học hiểu và biết cách ứng dụng các kiến thức toán trong việc phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.

Các chủ đề như chiết khấu, lũy tích, phân bổ nợ và những phương pháp khấu hao khác nhau tất cả đều được giải thích bằng các nguyên lý toán học. Một vài chủ đề khác được đề cập là trình bày bằng đồ thị và ứng dụng của đồ thị trong phân tích kinh tế, cách sử dụng các biểu thức đại số và các dạng hàm số cơ bản để giải các bài tập kinh tế. Khóa học cũng giới thiệu cách ứng dụng đạo hàm, tích phân cơ bản để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kinh doanh và kinh tế.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
131 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of VAN HIEP HOANG
  • Profile photo of Võ Minh Trọng
  • Profile photo of Bùi Thu Hương
  • Profile photo of Lê Thị Mỹ Tiên
  • Profile photo of Minh Sang

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018