NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

PHẦN I: CÁC DẠNG HÀM SỐ CƠ BẢN
BÀI 1: HÀM TUYẾN TÍNH 00:00:00
BÀI 2: HÀM PHI TUYẾN 00:00:00
PHẦN II: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 00:00:00
BÀI 4: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 00:00:00
PHẦN III: TOÁN TÀI CHÍNH
BÀI 5: TOÁN TÀI CHÍNH 00:00:00
PHẦN IV: GIẢI TÍCH
BÀI 6: ĐẠO HÀM 00:00:00
BÀI 7: TÍCH PHÂN 00:00:00
BÀI 8: HÀM NHIỀU BIẾN 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
COLLEGE MATHEMATICS FOR BUSINESS ECONOMICS, LIFE SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 00:00:00
TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 00:00:00
BÀI TẬP
100 CA KHÚC THIẾU NHI 00:00:00
BẢNG TRA KINH TẾ KỸ THUẬT 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
77 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of Võ Minh Trọng
  • Profile photo of Lê Thị Mỹ Tiên
  • Profile photo of Minh Sang
  • Profile photo of Tô Nguyễn Thái Huy
  • Profile photo of Khánh Trang

EVENTS

march, 2017

14mar3:00 pm- 3:30 pmPage Builder Tutorial

31mar12:00 pm- 12:30 pmLead Generation

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2017