NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

Course Curriculum

PHẦN I: CÁC DẠNG HÀM SỐ CƠ BẢN
BÀI 1: HÀM TUYẾN TÍNH 00:00:00
BÀI 2: HÀM PHI TUYẾN 00:00:00
PHẦN II: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 00:00:00
BÀI 4: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 00:00:00
PHẦN III: TOÁN TÀI CHÍNH
BÀI 5: TOÁN TÀI CHÍNH 00:00:00
PHẦN IV: GIẢI TÍCH
BÀI 6: ĐẠO HÀM 00:00:00
BÀI 7: TÍCH PHÂN 00:00:00
BÀI 8: HÀM NHIỀU BIẾN 00:00:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
COLLEGE MATHEMATICS FOR BUSINESS ECONOMICS, LIFE SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 00:00:00
TOÁN ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 00:00:00
BÀI TẬP
100 CA KHÚC THIẾU NHI 00:00:00
BẢNG TRA KINH TẾ KỸ THUẬT 00:00:00
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 365 Days
  • Course Badge
130 STUDENTS ENROLLED
  • Profile photo of VAN HIEP HOANG
  • Profile photo of Võ Minh Trọng
  • Profile photo of Bùi Thu Hương
  • Profile photo of Lê Thị Mỹ Tiên
  • Profile photo of Minh Sang

SEMINAR

december, 2018

1dec - 117:00 amdec 11- 5:15 amGetting Ready for IC3

1dec9:00 am- 3:00 pmKỹ năng sống và học tập giai đoạn học đại học

8dec9:00 am- 11:30 amThe Journey of Growth

15dec9:00 am- 3:00 pmThe 4th Seminar on Orientation to Management Studies

SPONSORED


Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018