NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

LUẬN VĂN CỦA THỎ

Đề tài và phương pháp làm luận văn có quan trọng hay không?

Một con thỏ vừa ra khỏi hang thì bị cáo chộp bắt. Thỏ vội nói: “Ông có thể chờ tôi hoàn tất bản luận văn tốt nghiệp về đề tài Sự vượt trội của thỏ so với cáo và sói được không?”

Tò mò về nội dung luận văn, cáo quyết định chui vào hang thỏ để xem. Và cáo không bao giờ quay ra nữa.

Ngày hôm sau, thỏ cũng vừa ra khỏi hang thì bị sói bắt. Rồi cũng vì tò mò, sói vào hang thỏ và cũng không bao giờ trở ra nữa.

Sau đó, báo chí khắp nơi tìm đến hang thỏ để tìm hiểu về chuyện kỳ lạ kể trên. Người ta thấy trong hang có một bộ xương cáo, một bộ xương sói và một con sư tử đang ngủ.

Bài học: Đề tài và phương pháp làm luận văn đều không quan trọng. Điều quyết định ở chỗ ai là người hướng dẫn.

August 2, 2008
Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018