NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

SOFTWARES

03

Jan'17

[1-YEAR LICENSE] ANALYTIC SOLVER PLATFORM

CẬP NHẬT: Do khóa học Busniess Analytics đã kết thúc nên cách làm này không còn áp dụng được nữa. …

Read More

24

Aug'16

MINDMANAGER

MindManager’s flexible mind maps and diagrams promote freeform thinking and enable quick organization of ideas and information. Use MindManager’s visual …

Read More

11

Sep'08

CRYSTAL BALL 11.1.2.2.0

Oracle Crystal Ball là một add-in dành cho Excel nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới dự báo, …

Read More
Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018