14/03/2017 15:00-15:30 102B10

PAGE BUILDER TUTORIAL

Chỉ trong vòng 30 phút, thím sẽ biết cách xây dựng một landing page giới thiệu doanh nghiệp, sales page để giới thiệu/bán sản phẩm/dịch vụ hay squeeze page để thu thập danh sách khách hàng tiềm năng. Đặc biệt, những thím làm event không thể nào ngó lơ công cụ bá đạo này!


Hệ thống sẽ đóng đăng ký khi có đủ 20 thím tham gia.
Vì thế thím hãy nhanh chóng đăng ký!