NGUYỄN NGỌC BÌNH PHƯƠNG

TRUE LOVE

Though love is all around us, true love is hard to find.

MY LOVE

Author Unknown – Revised by C.N. André Day

If I had my life to live again,
And my wish for change came true,
My time in life I’d never change,
Is my time I spent with you.

There is no feeling like it,
That is what makes love so grand,
If you’ve ever in love before,
You are bound to understand.

So enjoy love while it lasts,
Let it play upon your mind,
Though love is all around us,
True love is hard to find.

TÌNH TA

Người dịch: Liễu Nga Đoan

Nếu được sống thêm một đời khác nữa
Niềm ước mơ hạnh phúc được vẹn toàn
Ở bên anh, chẳng bao giờ thay đổi
Những tháng ngày em thật sự bình an

Trong cảm nghĩ chưa bao giờ nhận biết
Là tình yêu đã vun đắp thêm sâu
Nếu quá khứ em đã từng được sống
Cho tình yêu, ôi tha thiết nhiệm màu!

Xin cứ để cho tình yêu bất tận
Phải luôn luôn choáng ngợp cả hồn em
Dẫu quanh ta tình yêu đang hiện diện
Nhưng tình yêu chân chính dễ đâu tìm.

TRUE LOVE

Author Unknown – Revised by C.N. André Day
Music by Binh Phuong (2006)

true-love

September 11, 2008
Nguyễn Ngọc Bình Phương 2018