Time to Take Your Career to the Next Level?

​DATA SCIENCE ​AND ANALYTICS FOR BUSINESS

It is important to understand data science and analytics even if you never intend to do it yourself, because businesses increasingly are driven by data. Upon successful completion of the course, you should possess valuable practical analytical skills that will equip you with a competitive edge in almost any contemporary workplace.

Our Partners

​NGUYEN NGOC BINH PHUONG

​Your Instructor

What You’ll Get During This Course

​Fundamental ​​​Principles of Data Science and Analytics

​​​This course will discuss a set of fundamental concepts and principles that facilitate careful thinking and develop frameworks to structure the analysis so that it can be done systematically. When faced with a business problem, you will be able to assess whether and how data can improve performance.

​Predictive Analytics: Data ​Mining​ and ​Machine​ Learning ​with R/Python, RapidMiner, and BigML

​​​This course covers predicting categorical and numeric responses via classification and regression (supervised learning), and discovering the hidden structure of datasets (unsupervised learning). You will learn how to process data for modeling, how to train your models, how to visualize your models and assess their performance, and how to tune their parameters for better performance.

​Descriptive Analytics: ​​Business Intelligence with Tableau

​​This course covers ​descriptive statistics and data-visualization techniques that describe what has happened in the past. You will learn how to build dashboards which are used to help management monitor specific aspects of the company’s performance related to their decision-making responsibilities.

​Prescriptive Analytics: Simulation and Optimization with Analytic Solver​

​​This course covers simulation models (models that ​evaluate the impact of uncertainty on a decision) and ​optimization models (models that give the best decision subject to the constraints of the situation). You will learn simulation optimization which combines the use of probability and statistics to model uncertainty with optimization techniques to find good decisions in highly complex and highly uncertain settings.

​Your Certificate

​When you complete ​the course, you will receive a certificate of completion, which you can share with your friends, relatives, co-workers and potential employers. The certificate of completion helps demonstrate your accomplishments, but please note ​DataScience.vn is not an accredited institution, and as a result, the certificate cannot be used for formal accreditation.

Why They Recommend Taking This Course

​KHIEU THI LAN ANH

​SIMER 201​5

​​​Nghiêm túc mà nói, môn này là một môn các bạn nên học, nó chắc chắn sẽ giúp ích cho công việc sau này dù ít hay nhiều. 

​huynh thanh trang

​SIMER 2016

Môn học giới thiệu các khái niệm và các bài toán của Machine Learning rất hay, nếu chỉ đọc sách bằng tiếng anh sẽ không thể hiểu rõ tường tận bằng việc đến lớp nghe thầy và các khách mời giảng.

​Nguyen ha manh hung

​SIMER 2017

Dù môn học diễn ra với một thời gian khá ngắn nhưng đã cung cấp đầy đủ kiến thức về Data science​. Điều quan trọng nhất là thầy đã cho em thấy được đam mê của mình và luôn cho em muốn cười với nó.

​Nguyen thi truc my

​SIMER 201​​7

Cá nhân mình cảm thấy môn học có sự mới mẻ, thú vị trong cách tương tác và giảng dạy.

​HO THI QUYEN

​SIMER 2017

​Với mình, được biết và được học môn này thật sự mở mang tầm mắt, biết được những dữ liệu có tầm quan trọng như thế vào và cách sử dụng nó.

​TRUONG HUYNH DU

​SIMER 2017

Mình thấy khóa học này khá thú vị và cực kì hay ho đối với những ai có định hướng theo data scientist. Bên cạnh đó các bạn học những ngành khác liên quan đến khối kinh tế học môn này các bạn sẽ có khả năng visualize dữ liệu của các bạn cực kỳ đẹp mắt.

What Are You Waiting For?
Let’s Improve Your ​Career Path Today!